Obsah

Hasičská súťaž

Hasičská súťaž

Naši hasiči zvíťazili!
Blahoželáme členom DHZ Rastislavice, ktorí sa 14.júna 2015 zúčastnili v obci Nitriansky Hrádok Obvodnej a Okresnej hasičskej súťaži a v oboch získali 1.miesto. Tieto víťazstvá im zabezpečili postup do krajského kola. Chlapci sme na Vás hrdí !