Obsah

Vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Rastislaviciach:

Mgr. Mária Derďaková 

Kontakt:  0917857814 , kd.rastislavice@gmail.com


Zoznam zástupcov spoločenských organizácií v Rastislaviciach:

 

Spolok

Meno

Tel.č.

Mail

FK Slovan

Ján Vacula

0907431999

vaculajan956@gmail.com

DHZ

Michal Kalužák

0908131464

michal.kaluzak@gmail.com

MS SČK

Helena Hlavačková

035/6478238

 

Máme radi Rastislavice o.z.

Jana Králiková

0907686206

jana.kralikova80@gmail.com

Cvičenci

Miroslav Holec

0907736579

miroslavholec@centrum.sk

Klub mladých

Miloslav Kovarčík

0911052289

mkovarcik26@gmail.com

Klub dôchodcov

Mgr. Gabriela Kuklišová

0908883308

gabika.kuklisova@post.sk

Rastislavická Konopa

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

Stolno-tenisový klub

Vladimír Králik

0905435187

 

Mgr. Ján Illéš

0908862696

jan.illes.1@gmail.com

JOGA

Tatiana Kořínková

0949644948

ttatianaa13@googlemail.com

Poľovnícke združenie

Marián Mokráš

0915122859

 


     

 Plán kultúrno-spoločenských akcií v Rastislaviciach na r. 2018:

tu ku stiahnutiu