Obsah

RASTISLAVIČAN - obecný časopis vydávaný raz ročne ako zhrnutie všetkých oblastí  života v Rastislaviciach v priebehu jedného roka.  Časopis informuje aj o činnosti záujmových a kultúrno - spoločenských organizácií, ktoré v obci pracujú.

Ročník II. Január 2018

časopis


Ročník I. Január 2017

časopis