Obsah

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ v Rastislaviciach

Typ: ostatné
Organizátor: Obec Rastislavice

erb

Obec Rastislavice

P o z v á n k a

na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018 /piatok/ o 18.oo hodine

v Kultúrnom dome v Rastislaviciach s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Určenie zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ Rastislavice
 5. Voľba členov odborných komisií
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
 7. Schválenie dodatku VZN o komunálnom odpade
 8. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy na predaj cesty na parcele č. 548 pre ARO-DIREKTA spol. s.r.o.
 9. Schválenie výroku auditora za rok 2017
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

V Rastislaviciach dňa 7.12.2018                                                  Miroslav Juhász, starosta obce


Vytvorené: 13. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2018 15:12
Autor: Správce Webu