Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie je:   

vo štvrtok 17.8.2017

od 15.oo hod.

 


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník: Peter Schusnix

Kultúrny referent: Mária Ferusová

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov:

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

AKCIE  KDR:

1.KDR v Oponiciach

V stredu 22.3.2017 sa členovia Klubu dôchodcov Rastislavice vybrali na exkurziu do kaštieľa v Oponiciach, kde navštívili kaštieľ - Chateau Appony s preslávenou knižnicou. Renesančný kaštieľ šľachtického rodu Apponyiovcov sa po nákladnej rekonštrukcii premenil na luxusný 4 hviezdičkový hotel so slávnou barokovou knižnicou tohto starobylého rodu. Historická knižnica je v správe Slovenskej národnej knižnice. Od 30. septembra 2011 sa fond knižnice po rokoch opäť vrátil do zrekonštruovaných priestorov kaštieľa v Oponiciach. V knižnici sa v súčasnosti nachádza 9000 titulov a 12 000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch. Medzi najvzácnejšie z nich patrí aj dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508.  Tento prvý poznávací výlet rastislavických seniorov je predzvesťou ich cestovateľských plánov. 

(Viac foto vo Fotogalérii: kliknite na fotografiu)

foto


2. Beseda s kriminológom

Už tradične sa v prvý utorok v mesiaci stretli členovia KDR, aby si posedeli a podebatovali s rovesníkmi. Súčasťou ich stretnutia bola aj prednáška na tému: "Ako sa chrániť pred trestnou činnosťou". Prednášajúcim bol JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD., kriminológ a bývalý splnomocnenec vlády pre menšiny, ktorý prednáša o kriminológii na FFUK v Nitre. Seniori sa dozvedeli ako postupovať pri trestnej činnosti páchanej na nich a tiež ako jej predchádzať. Pán Galbavý odpovedal na veľa otázok, vysvetľoval, poúčal a na záver zaželal rastislavickým dôchodcom, aby sa nikdy nestali obeťami trestného činu. Po zaujímavej besede predsedníčka klubu Mgr. Kuklišová vyhodnotila doterajšiu činnosť a predstavila plány na najbližšie obdobie. Pani Bednáriková vystavovala svoje výrobky - nádherné kraslice a pani Pavlíčková hostila všetkých svojim žihľavovým sirupom.  

(Foto zo stretnutia nájdete v sekcii Fotogaléria: kliknite na fotografiu)foto


tu ku stiahnutiu