Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie je:   

štvrtok 11.1.2018 o 14.oo

Program: 

Vyhodnotenie činnosti klubu v roku 2017.

 


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

Vianočné posedenie

11. decembra 2017 zorganizoval Klub dôchodcov Rastislavice pre svojich členov, ale aj pre širokú komunitu vianočné posedenie. Pri poézii, koledách a vianočných iesňach v podaní šurianskej Kantáty si pripomenuli blížiace sa Vianočné sviatky.
Po úžasnom umeleckom zážitku potom ešte spolu, v kruhu veľkej seniorskej rodiny si posedeli pri koláčikoch v družnej debate. Výborným vianočným punčom v réžii pani Márii Pavlíčkovej si na záver popriali veľa zdravia, spokojnosti a optimizmu do Nového roku.
Príjemné prežitie Vianoc a veľa zdravia a spokojnosti v novom roku praje KDR
všetkým obyvateľom  Rastislavíc a všetkým ľuďom dobrej vôle.

Foto z akcie TU:fotogaleria/r-2017/vianocny-koncert-kantaty/


Vidiecka univerzita 3.veku v Rastislaviciach:

Koordinátor: Mgr. Gabriela Kuklišová

Seniori v Rastislaviciach si vybrali I. modul: Kvalita života seniorov - konkrétne:
1. Sociálne služby pre seniorov
2. Bezpečné a kvalitné potraviny
3. Výživa a zdravie seniorov
4. Choroby a prevencia
Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín.

AKCIE  KDR:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/r-2017/kdr-v-oponiciach/

 


2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/r-2017/beseda-s-kriminologom/


3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu


4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/r-2017/den-zdravia/


5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/r-2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov/


6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/r-2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach/


7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska