Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie je:   

v utorok 7.11.2017 o 15.oo

Porgram:

16.oo Beseda s bylinkárkou z Babičkinej záhrady na tému:

"PRÍRODA LIEČI"

 


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

Vidiecka univerzita 3.veku v Rastislaviciach:

Organizátor: KD Rastislavice

Koordinátor: Mgr. Gabriela Kuklišová

Cieľom VUTV je sprístupniť záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity sídliacej v krajskom meste. Tzv. „pridaná hodnota“ tohto modelu vzdelávania spočíva nielen v rozširovaní vedomostí a rozhľadu, ale predovšetkým v kolektívnom modeli výučby a kultúrno-spoločenských atribútoch tohto vzdelávania, čo pre seniorov znamená najmä možnosť stretávania sa a zmysluplného využitia voľného času v kolektíve vekovo príbuzných osôb.
Vidiecku univerzitu realizuje SPU Nitra a na vzdelávanie sa v obci Rastislavice prihlásilo 24
záujemcov. Jeden vzdelávací cyklus pozostáva zo štyroch vzdelávacích programov, ktoré si
účastníci vyberú.
Seniori v Rastislaviciach si vybrali I. modul: Kvalita života seniorov - konkrétne:
1. Sociálne služby pre seniorov
2. Bezpečné a kvalitné potraviny
3. Výživa a zdravie seniorov
4. Choroby a prevencia
Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín a začíname 23. 10. 2017 za účasti
Doc. D. Moravčíkovej PhD. z SPU Nitra.

 

AKCIE  KDR:

 

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/r-2017/kdr-v-oponiciach/

 


2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/r-2017/beseda-s-kriminologom/


3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu


4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/r-2017/den-zdravia/