Obsah

Výročná schôdza ZO SZPB Rastislavice

Organizátor:ZO SZPB Rastislavice

Výročná schôdza ZO SZPB Rastislavice

V stredu 30.1.2019 sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka organizácie Mária Ferusová. Zúčastnili sa jej aj predseda Oblastného výboru SZPB Nové Zámky Jozef Marunič a starosta obce Rastislavice Miroslav Juhász. Správu o hospodárení predniesla Oľga Gubišová a správu o činnosti za rok 2018 predniesla Mária Pavlíčková.