Obsah

Vítanie detí do života obce

Organizátor: Obec Rastislavice

Vítanie detí do života obce

"DIEŤA JE DAR..."
V nedeľu 24.februára 2019 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života obce Rastislavice. V r.2018 sa v obci narodilo 7 detí, ktoré boli pozvané spolu s rodičmi a starými rodičmi na slávnostný akt uvítania.
V krátkom kultúrnom programe zaspievala prekrásnu uspávanku Magda Bohmová a žiaci ZŠ s MŠ Rastislavice pod vedením Ing. Királyovej zaspievali a zarecitovali. Pán starosta Miroslav Juhász vo svojom príhovore privítal nových občanov Rastislavíc a sľúbil urobiť všetko pre ich spokojný život v rodnej obci. Odovzdal rodičom pamätné listy a darčeky a potom nasledovali podpisy do pamätnej knihy. Rodičia, starí rodičia ešte chvíľu posedeli a podebatovali v príjemnej atmosfére, akú dokáže vyčariť iba čaro malých detí.