Obsah

Stavanie mája

Stavanie mája

Stavanie mája v Rastislaviciach

Krásny vysoký máj nielen zdobí, ale aj ochraňuje všetkých občanov Rastislavíc. Postavili ho šikovní hasiči z DHZ Rastislavice. Stavaniu mája predchádzal kultúrny program v podaní žiakov miestnej školy, ktorý s nimi nacvičila Ing. Katarína Királyová. Slávnostnú chvíľu podčiarkovali slovenské ľudové piesne spievané členmi Rastislavickej konopy. Detičky uviazali farebné stužky na vetvičky a pán starosta Miroslav Juhász pokrstil máj priviazaním fľaše pálenky. Po postavení rastislavického mája bolo pre všetkých pripravené občerstvenie a pre deti sladkosti. Aj táto akcia je pozitívnym prínosom k ľudskému spolunažívaniu a súčasťou zachovávania tradícií a zvykov našich predkov.