Obsah

Rok na dedine v Ivanke pri Nitre

Rok na dedine v Ivanke pri Nitre

Rok na dedine v Ivanke pri Nitre

V sobotu 17.3. 2018 na pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej odohrali členovia Rastislavickej konopy s ďalšími amatérskymi hercami divadelnú hru "Rok na dedine" v Ivanke pri Nitre. Za reprezentáciu Rastislavíc a šírenie nielen dobrého mena obce, ale aj zachovávanie tradícií, zvykov a obyčajov, im patrí vďaka.