Obsah

Oblastná konferencia SZPB

Organizátor: Oblastný výbor SZPB Nové Zámky

Oblastná konferencia SZPB v Hurbanove

V piatok 1.marca 2019 sa v Hurbanove konala oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, za účasti starostu Rastislavíc Miroslava Juhásza, predsedníčky ZO SZPB Rastislavice Márii Ferusovej a členky miestnej organizácie Heleny Póšovej. Účastníkom konferencie sa prihovorili významní hostia: PaedDr. Igor Éder - podpredseda NSK, Mgr. Peter Závodský - primátor mesta Hurbanovo, Gen. por.Ing. Peter Vojtek - podpredseda Klubu generálov Slovenska. Organizačne akciu zabezpečovali páni Jozef Marunič - oblastný tajomník SZPB v Nových Zámkoch a Ing. Alexander Mezei - člen výboru a starosta obce Lelá.
Na adresu obce Rastislavice zazneli pochvalné slová za udržiavanie tradícií a aktívny prístup k šíreniu posolstva mieru.