Obsah

MDD v Rastislaviciach

Organizátor: Obec Rastislavice

Deň detí v Rastislaviciach

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Oslavy, ktoré patria deťom sa pravidelne konajú aj v našej obci. Nebolo tomu inak ani tento rok. V sobotu 1.júna sa parčík pri Kultúrnom dome zaplnil deťmi, ktoré si užili program, ktorý im pripravila obec Rastislavice. Okrem zábavných aktivít si deti pozreli divadielko, v ktorom si aj sami zahrali a záver patril spoločnej opekačke.
Vďaka patrí Lukášovi Szorádovi, Scarlet Chrenovej a všetkým, ktorí prispeli pomocnou rukou k vydarenej akcii.