Obsah

Hodkový guláš v Komjaticiach

Zástupcovia obce Rastislavice na súťaži vo varení gulášu

Zástupcovia obce Rastislavice reprezentovali našu obec na súťaži vo varení hodkového gulášu v susednej obci Komjatice. Z 20 družstiev sa umiestnili rastislavičania na peknom 9. mieste. V tomto prípade nešlo ani tak o umiestnenie, ako skôr o potvrdenie priateľských vzťahov medzi susednými obcami.