Obsah

Fašiangový karneval

Organizátor: Miestne kultúrne stredisko

Fašiangový karneval

Každoročne sa v Rastislaviciach koná tradičný fašiangový karneval a inak tomu nebolo ani tento rok. 
V sobotu 16.2.2019 sa sála kultúrneho domu zaplnila maskami od výmyslu sveta. Detičky prišiel zabaviť NOTOVÝ DANNY, ktorý deťom spieval, rozdával banány, hral na hudobné nástroje a poučnými pesničkami ich zabával. Po skončení jeho vystúpenia boli vyhodnotené tri najkrajšie masky: 1. Múmia - Oliverko Molnár, 2. Granko - Eliška Vidová a 3. Poník Rainbow Dash - Dianka Demínová. Potom nasledovala bublinová show, vystrelené konfety, stoličkový tanec a diskotéka. 
Vďaka za pomoc pri organizácii patrí Viki Markovičovej, Marekovi a Barborke Markovičovej.
Poďakovanie sponzorom: Zuzka Ištvánová - cukrová vata a Katka Verešová - darček víťazovi z Tupperware.