Obsah

Divadelné predstavenie

Organizátor: MKS Rastislavice

Divadelné predstavenie "Puknutý mliečnik"

V nedeľu popoludní odohrali členovia amatérskeho divadelného súboru "PLATAN" z Trávnice hru "Puknutý mliečnik" v Rastislaviciach. Autor hry Ľubomír Smrčok v hre opísal socialistické 50.te roky 20. storočia. Režisérom bol jeden z hercov Peter Mičík, ktorý sa zároveň predstavil v úlohe predsedu MNV (Miestny národný výbor). Dej sa odohráva na dedine v JRD (Jednotné roľnícke družstvo) a hlavnou myšlienkou je satirické stvárnenie rodinkárstva vo vedení družstva s prímesou dedinských vtipných zápletiek. Trávnickí herci bravúrne zvládli svoje herecké roly a prítomní diváci sa skvele pobavili. Odmenou pre súbor bol dlhotrvajúci potlesk a standing ovation.