Obsah

Deň sv. Floriána

Organizátor: DHZ Rastislavice

Deň sv. Floriána v Rastislaviciach

Sobota 8. júna 2019 patrila v Rastislaviciach členom DHZ Rastislavice, ktorí oslávili sviatok patróna hasičov Sv. Floriána.
Krásne počasie, pútavé ukážky simulovaných zásahov, množstvo hasičskej a záchrannej techniky, atrakcie, súťaže pre deti a prekvapenie v podobe vyhliadkových letov vrtuľníkom prilákalo množstvo ľudí na miestne futbalové ihrisko, kde sa akcia konala. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým členom dobrovoľných hasičských zborov, členom profesionálnych záchranných zložiek a dobrovoľníkom, ktorí svojou pomocou a prítomnosťou obohatili túto akciu. 
Veríme, že každý, kto sa akcie zúčastnil, si z nej odniesol krásne zážitky. 
Členovia DHZ Rastislavice sa tešia na svojich priaznivcov o rok a určite pripravia ďalšie prekvapenie.