Obsah

Triedime odpad

Organizátor: ZŠ Rastislavice

Triedime odpad

V Základnej škole v Rastislaviciach sa v utorok 22.októbra uskutočnilo integrované tematické vyučovanie na tému "Triedime odpad". Pani riaditeľka Mgr. Soňa Barcajová a pani učiteľky Mgr. Lucia Nagyová a Ing. Katarína Királyová pripravili pre deti netradičnú hodinu, v ktorej použili model Integrovaného tematického vyučovania, ktoré je označované ako na žiaka orientované, humanistické a skúsenostné vzdelávanie. Žiaci si vytvorili oblečenie z odpadu a svoje modely odprezentovali počas módnej prehliadky. Zároveň rozoznávali rôzne druhy odpadu a jeho spôsob separácie. Potom sa vybrali von, do okolia školy,kde sadili stromy, spoznávali kríky, stromy a bylinky a nakoniec hľadali podľa indícií poklad. Pedagogičky v rastislavickej škole aj týmto preukázajú inovatívnosť a kreativitu, čím rozvíjajú aktívne učenie žiakov, povzbudzujú ich záujem o učenie sa, poznávanie a pomáhajú deťom utvárať pozitívny a vrúcny vzťah k okolitému svetu.