Obsah

Vysvätenie kaplnky Panny Márie

Vysvätenie kaplnky Panny Márie

Pri príležitosti 1. adventnej nedele vysvätil pán farár Mgr. Peter Kováč v areáli kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie kaplnku so soškou Panny Márie. Toto dielo, ktoré bude skrášľovať okolie kostola, venovalo miestnej farnosti Termálne kúpalisko Podhájska a venovanie zabezpečil jeho riaditeľ Ing. Jozef Barcaj. Nielen farníkom, ale aj všetkým občanom pribudol objekt, ktorý bude kultúrnym dedičstvom s hodnotným odkazom Panny Márie. „Ako mesiac, ktorý stojí medzi slnkom a zemou odovzdáva zemi to, čo dostal od slnka, tak Mária leje na nás, ktorí sme na zemi, nebeskú milosť, ktorú dostala od slnka Božej spravodlivosti.” ( Svätý Bonaventura) 
Text: Mgr. Marika Derďaková Foto: Mgr. Zuzana Demínová