Obsah

S úctou k starším

S úctou k starším

S úctou k starším

"Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska... (John Stuart Mill)"
Aj tieto slová zazneli na slávnostnom programe S úctou k starším, ktorý pre seniorov organizovala Obec Rastislavice v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža.
V programe sa seniorom prihovoril pán starosta Miroslav Juhász, za Klub mladých Ing. Nikoleta Schusnixová a predsedníčka MS SČK Helena Hlavačková. Kyticu vďaky a úcty v podobe piesní, básní a tancov predviedli babičkám a dedkom žiaci miestnej ZŠ s MŠ a súbor Seniorka z Palárikova. Pre starších rastislavičanov zaspievala Ing. Schusnixová zdravicu Živjó a všetkým boli rozdané darčeky a kvety. V priateľskom ovzduší si seniori posedeli pri hudbe a občerstvení a domov sa rozchádzali v dobrej nálade a s pomyslením, že v Rastislaviciach sa myslí aj na najstaršiu generáciu. 
Text: Mgr. Marika Derďaková
Foto: Simona Kuricová