Obsah

Rozprávkový Mikuláš

Rozprávkový Mikuláš

6.december je predovšetkým pre tých najmenších magickým dňom. Deň, ktorý nesie v kalendári meno Mikuláš má čarovnú moc, ktorou dokáže rozžiariť oči i dušu azda všetkých detí.
Tradičné a obľúbené podujatie spojené s mikulášskou nádielkou aj tohto roku pripravilo Miestne kultúrne stredisko a Obec Rastislavice v spolupráci s Klubom mladých.
Mikuláš zavítal do kultúrneho domu so svojim nerozlučným pomocníkom čertom, ale anjela nahradila kráľovná Elza z ľadového kráľovstva, ktorádeťom aj zaspievala. Okrem Elzy v programe pre Mikuláša vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Rastislavice, ktoré hrali scénku o neposlušných čertíkoch, spievali, recitovali a tancovali. Po programe odmeňoval Mikuláš detičky balíčkami so sladkosťami a voľnými vstupenkami do Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove.
Poďakovanie za prípravu podujatia patrí Ing. Nikolete Schusnixovej, Vladimírovi Králikovi, Lucii Bednárikovej, Barborke Markovičovej, Viktorke Markovičovej a samozrejme Obecnému úradu, pánovi starostovi a pani učiteľkám, ktoré nacvičili s deťmi program.

Foto: Simona Kuricová