Obsah

Katarínsky ples

Katarínsky ples

Koncom novembra usporiadal Klub mladých Rastislavice II. ročník Katarínskej zábavy, ktorý sa niesol v magickom duchu. Témou večera bola Alica v krajine zázrakov. Čarovne vyzdobený kultúrny dom privítal hostí, ktorí sa výborne bavili počas celého večera. Obohatením bolo prekvapenie v zastúpení kúzelníka, ktorý všetkých skvele zabavil. Taktiež nesmela chýbať polnočná tombola, ktorá bola tento rok pestrá, čoho dôkazom bolo až 50 cien, za ktoré by sme sa veľmi pekne chceli poďakovať všetkým sponzorom a darcom. Zaujímavá však bola aj špeciálna tombola, ktorá obsahovala 'luxusnejšie' ceny ako obvykle tombola má. Veríme, že aj o rok sa nám znovu podarí usporiadať tak skvelý večer, akým bol tento a už teraz sa na vás tešíme. Na záver by sme chceli poďakovať členom KMR, no nepochybne aj všetkým mimo KMR, ktorí sa podieľali na spolupráci a prípravách tohtoročnej zábavy. 
Foto: Lenka Klobučníková
Text: Lucia Bednáriková