Obsah

Degešská opekačka

Degešská opekačka

DEGEŠSKÁ OPEKAČKA

Sviatočný 1.setember rastislavické deti s rodičmi strávili na opekačke, ktorú zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko pri príležitosti 72. výročia SNP, Dňa ústavy a konca prázdnin.
Deti sa zabavili pri rôznych súťažiach, nakreslili zážitky z prázdnin, spolu s rodičmi si opekali špekáčiky, dostali sladkú odmenu a na záver si pozreli animovaný film Ľadová sezóna. Záverečná bodka za prázdninami sa vydarila a my už žiakom a študentom želáme úspešné vykročenie do nového školského roka 2016/2017.