Obsah

Spomienka na ThDr.Jána Antala

Spomienka na ThDr.Jána Antala

V nedeľu 21.6.2015 sa konal slávnostný spomienkový večer na významného človeka Jána Antala, ktorý žil a pôsobil v Rastislaviciach. 
ThDr. Ján Antal sa so zbraňou v ruke zapojil do SNP. V r.1962-1963 bol nespravodlivo väznený ako politický väzeň vo Valdiciach, 22 rokov pracoval ako robotník kvôli zákazu vykonávať kňazskú službu. Od r. 1986 pôsobil ako farár v Rastislaviciach, bol šéfredaktorom Cirkevných listov, členom prekladateľskej komisie pripravujúcej preklad Biblie a členom Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. V r. 1993-1994 bol biskupom západného dištriktu Evanjelickej cirkvi vo Zvolene. 
V programe vystúpili: M.Derďaková, herec Juraj Sarvaš,starosta Rastislavíc Miroslav Juhász, p.senior Ján Jančo,p. farár Ivan Eľko, Gospelový zbor Fós z Horných Salíb, Cirkevný spevokol z Nitry, Marika Durzová. Na Jána Antala si zaspomínali jeho dcéry Zuzana a Dagmar a manželka Zuzana.
Pieseň "Kto za pravdu horí" bola záverečnou bodkou za spomienkou na človeka s dobrým srdcom.
Text: Mgr.Marika Derďaková
Foto: Simona Kuricová