Obsah

Rastislavice na súťaži vo varení guláša

Rastislavice na súťaži vo varení guláša

29. júna, na komjatické hodky sa na futbalovom ihrisku v Komjaticiach, už tradične, konala súťaž vo varení kotlíkového guláša. X. ročníka sa zúčastnilo 18. družstiev a medzi nimi aj zástupcovia našej obce. V silnej konkurencii obsadilo družstvo OcÚ Rastislavice pekné 7.miesto. Pochvala patrí guláš-majstrovi, ktorým bol pán Ondrej Palica a jeho pomocníčkam. Príjemné počasie prispelo k vydarenej akcii, na ktorej sa varil nielen guláš, ale aj dobré medziľudské vzťahy susedných obcí.
Foto: Mgr. Lucia Repková