Obsah

Opekačka za vysvedčenie

Opekačka za vysvedčenie

30.júna 2015 deti z Rastislavíc dostali za ich namáhavú prácu v škole a za vysvedčenia od Obecného úradu odmenu vo forme zábavného popoludnia. Fotografie sú dôkazom, že skutočne zábavné bolo. Deti sa vyšantili v rôznych aktivitách, zasúťažili si v stoličkovom tanci, zatancovali na disco-hity a na pamiatku pomaľovali plochu pred Kultúrnym domom veselými obrázkami. Vecné a sladké odmeny si detičky veru zaslúžili. Prítomných svojim spevom potešil spevák skupiny NeverBack Marcel Dragúň. Potom sa už rozhorel ohník, na ktorom si všetci opiekli špekačky a posedeli v príjemnej podvečernej atmosfére. Slová piesne "..tak musím už ísť a bolo tu fajn.." boli bodkou za vydarenou akciou.
Poďakovanie za pomoc pri organizácii si zaslúžia: p.starosta Miroslav Juhász, p.Iva Juhászová, Tomáš Kuric a Mgr. Andrea Nerečová.
Mgr. Marika Derďaková
Foto: Simona Kuricová